Podmienky používania stránky

Podmienky používania stránky (ďalej len „Podmienky“) upravujú používanie webovej stránky www.snuby.sk (ďalej len „Stránka“). Pred používaním Stránky je nutné si prečítať tieto Podmienky. Pravidlá používania sú záväznou dohodou medzi prevádzkovateľom Stránky a používateľom Stránky. Používanie Stránky je podmienené súhlasom s Podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte prosím našu webovú Stránku.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Stránky snuby.sk, spoločnosť OmniLink s.r.o., si je plne vedomý dôležitosti ochrany osobných údajov. Zaobchádzanie s údajmi a ich spracovávanie sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej ako „GDPR“), Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Stránka spoločnosti OmniLink s.r.o. môže obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje. Preto si pri opúšťaní tejto Stránky prečítajte, prosím, zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú stránok, ktoré chcete navštíviť. Používaním tejto webovej Stránky vyhlasujete, že súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti OmniLink s.r.o..

Spoločnosť spracováva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci a spolupracovníci boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Spoločnosť prehlasuje, že osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu v akom bol daný súhlas.

 

Účel spracovávania

Právnym základom spracovávania osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newsletteri, alebo e-mailom na info@snuby.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica v danej krajine nesmie zasielať spoločnosti žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie tejto Stránky a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov), s výnimkou prípadov, že takéto činnosti sú v krajine uplatňovaného práva povolené.

 

Rozsah poskytnutých údajov

Kontaktný formulár: Spoločnosť spracováva osobné údaje, v rozsahu meno a email, za účelom kontaktu s osobou, ktorá tak prostredníctvom kontaktného formulára tieto údaje dobrovoľne poskytne.

Komentáre: Keď návštevníci Stránky zanechajú na Stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude váš komentár verejne zobrazený.

Newsletter: Na marketingové účely spracovávame údaje v rozsahu email len za účelom odosielania newsletterov osobe, ktorá tieto informácie dobrovoľne poskytla. Osobné údaje v rozsahu email, sú spracovávané pomocou nástrojov od spoločnosti Mailchimp, ktoré ich spracovávajú v súlade s aktuálnymi legislatívnymi opatreniami ochrany osobných údajov.

 

Získavame vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od vás?

Nie. Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú priamo od návštevníkov Stránky, ktorí prejavia záujem o nami ponúkané informácie.

 

Čas platnosti súhlasu, doba uchovávania osobných údajov

Rodina a deti, ktoré sú témou našej Stránky, sú dlhodobou záležitosťou, ktorá sa neustále mení a vyvíja. Z tohto dôvodu posielame návštevníkom, ktorí sa prihlásili na odber newslettera príležitostné emaily o novinkách na našej Stránke. Pri každom jednom emaile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v pätičke emailu. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa osobné údaje na marketingové účely budú spracovávať po dobu 10 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 10 ročnej doby, alebo po uplynutí 10 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

 

Cookies a použitie analytických nástrojov

Webová Stránka využíva na viacerých miestach tzv. cookies. Tieto využívame na zlepšenie používateľského komfortu, účinnosti ako aj bezpečnosti. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač, ktoré využíva následne prehliadač. Súbory cookies nemôžu na vašom počítači spôsobiť žiadne škody ani obsahovať vírusy.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať, čo však môže v niektorých prípadoch viesť k problémom pri načítavaní a obsluhe, alebo funkčným obmedzeniam pri ponúkanom obsahu, či službách.

 

Google Analytics

Stránka používa nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“ textové súbory ukladané na počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej Stránky použije Google tieto informácie pre vyhodnotenie používania webovej Stránky, pre zostavenie reportov o aktivitách na Stránke a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej Stránky. IP adresa používateľa je zaznamenaná v pseudoanonymizovanom tvare a v rámci Google Analytics nie je prepájaná s inými dátami spoločnosti Google, ktoré by umožnili identifikáciu používateľa. Zber dát môžete deaktivovať na stránke Použitie cookies, príslušným nastavením prehliadača alebo inštaláciou modulu pre prehliadač https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=sk. Bližšie informácie ohľadne podmienok používania a ochrany dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ak ste sa prihlásili na odber našich noviniek v newsletteri, alebo ste na tejto webovej Stránke pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme. Môžete tiež požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Žiadosť nám môžete poslať emailom na info@snuby.sk.

Kontakt

Pre uplatnenie vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

OmniLink, s.r.o.
Tolstého 9
81106 Bratislava
email: info@snuby.sk

IČO: 46467840

Autorské práva

Obsah Stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah Stránky sa považujú texty, obrázky, alebo fotografie, audio, alebo video nahrávky, zdrojový kód Stránky, ako aj webdizajn a ostatné prvky. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ Stránky. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či iného obsahu aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa Stránky je zakázané. Publikovanie akéhokoľvek obsahu zo Stránky je možné iba s uvedením spätného linku pri zverejnenom obsahu a po súhlase prevádzkovateľa. Ak máte záujem o publikovanie obsahu zo Stránky, kontaktujte nás na erika@snuby.sk.

Ak nie je uvedené inak, všetky obrázky a fotky sú majetkom prevádzkovateľa Stránky. Niektoré obrázky boli použité z iných stránok s uvedením zdroja pod obrázkom. Ak niektorý z uverejnených obrázkov porušuje vaše autorské práva, kontaktujte nás na info@snuby.sk a my ich hneď po predložení dôkazu vlastníctva odstránime.

Komentáre

Za komentáre pri článkoch nenesieme žiadnu zodpovednosť. Obsah komentáru musí súvisieť s príspevkom a byť zameraný na tému článku, prípadne súvisieť s obsahom Stránky. Komentáre by mali byť prínosom pre obsah Stránky a pre ostatných používateľov. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy, nadávky alebo osočujúce výrazy. Komentáre nesmú obsahovať spam, alebo byť vytvorené zjavne iba na propagáciu firmy, alebo webstránky. Vyhradzujeme si teda právo bez udania dôvodu nezaradiť alebo vymazať akýkoľvek komentár k článku, a to najmä tie, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, Európskej únie, v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore s obsahovou náplňou Stránky.

Financovanie stránky (Affiliate Disclaimer)

V článkoch na tejto Stránke sa môžu nachádzať reklamné (affiliate) odkazy do online obchodov. Ak zákazník, ktorý sa do eshopu dostane cez odkaz na našej Stránke, urobí nákup, môžeme z jeho nákupu dostať malú províziu. Provízia nemá žiadny vplyv na cenu produktu pre zákazníka. Províziu nám platí obchod zo svojho zisku.

Affiliate marketing je férový spôsob propagácie produktov. Obchody nás nesponzorujú a neplatia nám za to, že na stránke odkazujeme na ich produkty. Ak im ale privedieme zákazníka, ktorý nakúpi, dostaneme z tohto nákupu drobnú províziu. Nemusíte mať teda obavu, že vám odporúčame produkty len preto, že nám nejaká značka zaplatila za reklamný článok. Produkty, na ktoré na Stránke odkazujeme si slobodne a starostlivo vyberáme a väčšinu produktov sme si kúpili a máme osobne odskúšané. Pre obchody je takáto forma spolupráce výhodná preto, že nemusia platiť za reklamu, resp. články. Platia len malú províziu zo svojho zisku a to len v prípade, ak dôjde k nákupu a budú mať zisk.

Nákupom cez náš affiliate link podporíte fungovanie našej Stránky. Vždy vám odporúčame len vybrané a kvalitné produkty, pričom odkazujeme do eshopov, v ktorých si ich môžete kúpiť. Nikdy neodporúčame produkty iba na základe získania provízie. Snažíme sa pomôcť vám s výberom správneho produktu a uľahčiť tak nákupný proces. Vaša nákupná cena produktu nie je affiliate odkazom v žiadnom prípade ovplyvnená a ostáva rovnaká, či už nakúpite cez affiliate odkaz alebo nie. Tento spôsob financovania Stránky sme zvolili aj preto, aby ste na webe neboli vyrušovaní bannerovými reklamami. Aj takto vám vieme prinášať kvalitný obsah, ktorý je pre všetkých užívateľov zadarmo.